અંગ પર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગ પર

  • 1

    જાત ઉપર; પોતાની જવાબદારી ઉપર.