અંગ ભરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંગ ભરાવું

  • 1

    અંગ ભરાઈ જવાની અસર લાગવી-તાવની નિશાની જણાવી.