અઘમૂતર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઘમૂતર

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અઘવું મૂતરવું તે.

  • 2

    લાક્ષણિક અઘામણ; (વારંવાર) અઘવું કે અઘવાનું થાય તે; અતિસાર.

  • 3

    લાક્ષણિક ભય, ત્રાસ અથવા સખત મહેનતને લીધે થયેલી-અઘી જવાય એવી-ખરાબ સ્થિતિ.