અઘરણી આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઘરણી આવવી

  • 1

    સીમંતનો પ્રસંગ આવવો.