અઘીને ઉસેડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઘીને ઉસેડવું

  • 1

    ન કરવાનું કરી બેસી તે સુધારવા મથવું.