અઘીને વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઘીને વાળવું

  • 1

    ન કરવાનું કરી બેસી તે સુધારવા મથવું.