અચુંબકીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અચુંબકીય

વિશેષણ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    ચુંબક ન ખેંચી શકે તેવું; 'નૉનમૅગ્નેટિક'.