અચરે અચરે સીતારામ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અચરે અચરે સીતારામ

શબ્દપ્રયોગ

  • 1

    પોપટને ભણાવાતો શબ્દ.