ગુજરાતી માં અચલાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અચલા1અચલા2અચલા3

અચલા1

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો ઓચિતું; અચાનક.

ગુજરાતી માં અચલાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અચલા1અચલા2અચલા3

અચલા2

સ્ત્રીલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  પૃથ્વી.

ગુજરાતી માં અચલાની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અચલા1અચલા2અચલા3

અચલા3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પૃથ્વી.

 • 2

  અચલ.

વિશેષણ

 • 1

  અચલ.