અચોક્સાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અચોક્સાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચોકસાઈનો અભાવ.