અજ્ઞેયવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અજ્ઞેયવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    અજ્ઞેયવાદમાં માનનાર કે તે વાદને લગતું.