ગુજરાતી

માં અજંનીપુત્રની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અજંનીપુત્ર1અંજનીપુત્ર2

અજંનીપુત્ર1

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    હનુમાન.

ગુજરાતી

માં અજંનીપુત્રની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અજંનીપુત્ર1અંજનીપુત્ર2

અંજનીપુત્ર2

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

  • 1

    હનુમાન.