અજમો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અજમો આપવો

  • 1

    (ચૂંકાતું હોય કે વાંધો હોય તે દૂર કરવા) લાંચ આપવી.