અજવાળું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અજવાળું કરવું

  • 1

    પ્રકાશ કે દીવો કરવો.

  • 2

    લાક્ષણિક આબરૂ વધારવી.