અજવાળું દેખાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અજવાળું દેખાડવું

  • 1

    સુવાવડ કરાવવી.