અજવાળું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અજવાળું પડવું

  • 1

    પ્રકાશ આવવો.

  • 2

    સ્પષ્ટ થવું.