અજાડીમાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અજાડીમાં પડવું

  • 1

    ફસાવું; મુશ્કેલીમાં આવી પડવું; કોઈના ફાંદામાં ફસાવું.