અજાનબાહુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અજાનબાહુ

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો આજાનબાહુ; ઢીંચણ સુધી પહોંચે તેવા લાંબા હાથવાળું.