અટકાનો ઘોડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અટકાનો ઘોડો

  • 1

    મામૂલી નજીવી ચીજ.