અટકાયતમાં રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અટકાયતમાં રાખવું

  • 1

    કેદમાં પકડી રાખવું.