અટકાયતમાં લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અટકાયતમાં લેવું

  • 1

    કેદમાં પકડી રાખવું.