અટકાવ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અટકાવ આવવો

  • 1

    (સ્ત્રીએ) વેગળું બેસવું; રજોદર્શન થવું.