અંટેવાળે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંટેવાળે આવવું

  • 1

    (નકામું) વચ્ચે અડફટમાં આવવું.