ગુજરાતી

માં અટારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અટાર1અટારું2

અટાર1

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી ધૂળ.

ગુજરાતી

માં અટારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અટાર1અટારું2

અટારું2

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી અટકચાળું.