અઠેકઠે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઠેકઠે

શબ્દસમૂહ

  • 1

    મારવાડી ભાષા.