ગુજરાતી

માં અઠ્ઠયાવીશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અઠ્ઠયાવીશ1અઠ્ઠ્યાવીશ2

અઠ્ઠયાવીશ1

વિશેષણ

 • 1

  વીસ વત્તા આઠ.

ગુજરાતી

માં અઠ્ઠયાવીશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અઠ્ઠયાવીશ1અઠ્ઠ્યાવીશ2

અઠ્ઠ્યાવીશ2

વિશેષણ

 • 1

  વીસ વત્તા આઠ.

પુંલિંગ

 • 1

  અઠ્ઠાવીસનો આંકડો કે સંખ્યા; '૨૮'.

પુંલિંગ

 • 1

  અઠ્ઠાવીસનો આંકડો કે સંખ્યા; '૨૮'.

મૂળ

सं. अष्टार्विशती