અંડકટાહ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંડકટાહ

પુંલિંગ

  • 1

    સામાન્ય ઈંડાનું અથવા બ્રહ્માંડનું કોચલું.