અડૂકદડૂક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડૂકદડૂક

અવ્યય

  • 1

    ઘડીમાં અહીં ને ઘડીમાં તહીં.