અડૂકદડૂક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડૂકદડૂક

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ઘડીમાં અહીં ને ઘડીમાં તહીં.