અડખે પડખે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડખે પડખે

અવ્યય

  • 1

    આજુબાજુ.