અડંગો ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડંગો ઘાલવો

  • 1

    (હઠ કે આગ્રહથી) ધામો કરીને પડવું.