અડંગો નાંખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડંગો નાંખવો

  • 1

    (હઠ કે આગ્રહથી) ધામો કરીને પડવું.