અડચણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડચણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    હરકત; ડખલ; વાંધો.

  • 2

    મુશ્કેલી; આપદા; ભીડ.

  • 3

    અડકાવ.