અડચણ નાંખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડચણ નાંખવી

  • 1

    હરકત કે મુશ્કેલી થાય એમ કરવું.