અડુડાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડુડાટ

અવ્યય

  • 1

    દોડતું, કૂદતું અને ધસી આવતું; હડુંડાટ; તડામાર કરીને.

અડેડાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડેડાટ

અવ્યય

  • 1

    દોડતું, કૂદતું અને ધસી આવતું; હડુંડાટ; તડામાર કરીને.