ગુજરાતી

માં અડુડાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અડુડાટ1અડેડાટ2

અડુડાટ1

અવ્યય

  • 1

    દોડતું, કૂદતું અને ધસી આવતું; હડુંડાટ; તડામાર કરીને.

ગુજરાતી

માં અડુડાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અડુડાટ1અડેડાટ2

અડેડાટ2

અવ્યય

  • 1

    દોડતું, કૂદતું અને ધસી આવતું; હડુંડાટ; તડામાર કરીને.