ગુજરાતી

માં અડુડાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અડુડાટ1અડેડાટ2

અડુડાટ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    દોડતું, કૂદતું અને ધસી આવતું; હડુંડાટ; તડામાર કરીને.

ગુજરાતી

માં અડુડાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અડુડાટ1અડેડાટ2

અડેડાટ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    દોડતું, કૂદતું અને ધસી આવતું; હડુંડાટ; તડામાર કરીને.