અડદમગ (સાથે) ભરડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડદમગ (સાથે) ભરડવા

  • 1

    વગર વિચાર્યે જેમ તેમ દીધે રાખવું-બોલવું.