અડધો પાયો ઓછો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડધો પાયો ઓછો હોવો

  • 1

    જરાક ગાંડું હોવું.