અડનું સગું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડનું સગું

  • 1

    અડીને-નજીકનું કે ખરું-અડઆંપટીમાં કામ દે એવું સગું.