અડપડિયાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડપડિયાળી

વિશેષણ

 • 1

  અધપડિયાળી; અડધી મીંચેલી.

 • 2

  મસ્તીભરેલી (આંખ).

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અધપડિયાળી; અડધી મીંચેલી.

 • 2

  મસ્તીભરેલી (આંખ).