ગુજરાતી

માં અડફટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અડફટ1અડફેટ2

અડફટ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઝપટ; સપાટો; અથડામણ.

ગુજરાતી

માં અડફટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અડફટ1અડફેટ2

અડફેટ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઝપટ; સપાટો; અથડામણ.