અડફટમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડફટમાં આવવું

  • 1

    કોઈ સાથે અથડાઈ પડવું; વચ્ચે આવવું.

અડફેટમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડફેટમાં આવવું

  • 1

    કોઈ સાથે અથડાઈ પડવું; વચ્ચે આવવું.