અંડભિત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંડભિત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઈંડાનું કોચલું.