અડ્યું રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડ્યું રાખવું

  • 1

    અડ્યું રહે-આગળ ન ચાલે એમ કરવું; અટકાવવું.