અડહટ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડહટ કરવી

  • 1

    ખેતરમાં કામે જવા હળલાકડાં ઇ૰ સાથે જોતરીને બળદ-જોડી તૈયાર કરવી.