અડાળી ઠોકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડાળી ઠોકવી

  • 1

    અડાળી કરવી કે બાંધવી.