અડોલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અડોલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાશને છેડે ભરવવામાં આવતો નાનો લાકડાનો કટકો; માંકડી.