અઢારભાર વનસ્પતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઢારભાર વનસ્પતિ

  • 1

    બધી જાતની વનસ્પતિ.