અઢાર વસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અઢાર વસા

  • 1

    ઘણું કરીને; પ્રાયઃ.