અણકોટ લૂંટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અણકોટ લૂંટવો

  • 1

    અન્નકૂટના ઉત્સવ અંગે, અન્નનો ઢેર લૂંટવો.