ગુજરાતી માં અણગળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અણગળ1અણગળ2

અણગળ1

વિશેષણ

 • 1

  અણગળ્યું.

 • 2

  અનર્ગલ; અપાર.

ગુજરાતી માં અણગળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

અણગળ1અણગળ2

અણગળ2

વિશેષણ

 • 1

  અનર્ગલ; અપાર.

 • 2

  અણગળ્યું.