અણચિંત્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અણચિંત્યું

વિશેષણ

  • 1

    નહિ ચિંતવેલું-નહિ ધારેલું એવું.

  • 2

    ઓચિંતું.